Vellykket KICK-OFF for prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder 2020»

Prosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» skal videreføre flere av aktivitetene som ble initiert av kommunalt responssenter/anskaffelsesprosjektet. Prosjektet er nå sjøsatt, og ble innledet med Kick-off i Lyngdal 21.-22. september. Nå starter arbeidet med implementering i Agder. Etter hvert kommer det egen nettside for prosjektet.

Mer informasjon og lenker til presentasjonene fra Kick-off-samlingen finner du på nettsiden her til Regionplan Agder.