Besøk 27. oktober 2017 fra kommunene Mandal, Tvedestrand, Risør og Arendal, samt eldrerådet i Kristiansand.

Vellykket gjennomføring av Agder-møter på responssenteret

I oktober har det blitt gjennomført 3 møter med besøk fra Agder-kommunene på responssenteret.

Møtene har fokusert på å gi et innblikk i hva responssentertjenesten på Valhalla helsesenter gir av tjenester i dag, og hva det kan bli i et interkommunalt samarbeid.

I møtene var det presentasjon av hvordan tjenesten drives faglig, om samarbeidsavtaler og med et besøk inne på respons-senteret.

Vi håper møtene var informative for deltakerne, som var:

  • Birkenes kommune
  • Mandal kommune
  • Lillesand kommune
  • Grimstad kommune
  • Arendal kommune
  • Tvedestrand kommune
  • Risør kommune
  • Brukerrepresentanter i kommunene, inkludert eldrerådet i Kristiansand kommune

Presentasjoner fra møtene finnes her:

 

Bildet øverst: Besøk 27. oktober 2017 fra kommunene Mandal, Tvedestrand, Risør og Arendal, samt eldrerådet i Kristiansand.