Foto: Svein Tybakken

Velkommen til besøksdager på responssenteret

Som del av prosjekt «Kommunal responssentertjeneste» har Kristiansand kommune tilrettelagt 5 ulike datoer der kommunene i Agder kan besøke responssenteret på Valhalla helsesenter og få informasjon om tjenesten og mulighetene for interkommunalt samarbeid.

Vi inviterer nå interesserte til å melde seg på dette.

Møtene er åpne for beslutningstakere og andre aktuelle ansatte i Agderkommunene. De 5 dagene er beregnet for mange kommuner, og dersom din kommune ønsker å delta med mer enn 5-6 deltakere, ta kontakt med oss i forkant.

Her finner du foreløpig program.

For mer informasjon, og påmelding, se https://web4.kristiansand.kommune.no/spesmod/ztKurs/kurs.asp?KursID=657

Vi ønsker velkommen!

 

Med hilsen

Renate Neteland Olstad (tlf 98287970)
Avdelingsleder responssenteret

Gro Anita Grelland
Prosjektleder