Status i felles anskaffelse juni 2017

Dialogrunde nr. 3 er nå gjennomført med alle tilbyderne som er kvalifisert i forbindelse med anskaffelsen. Det er fokusert på å få god forståelse av tilbyderne sine løsninger, kapasitet i forbindelse med leveranse og innspill som gir grunnlag for utforming av forutsetningsdokument. Anskaffelsesprosjektet gjennomfører nå referansebesøk, og vil være ferdige med dette medio juni.

Det blir lagt opp til å presentere utkast til forutsetningsdokument for tilbyderne i siste halvdel av juni. I forbindelse med dette, åpnes det også for å ha dialog i møtet. Deretter blir endelig forutsetningsdokument klargjort for godkjenning i styringsgruppa for anskaffelsen. Tilbudsfrist blir like før fellesferien, eller tidlig i august. Det er forventet at kontrakt er klargjort i månedsskiftet august/september.