Status felles anskaffelse

Tilbudsfrist var 5/9-17. Evaluering vil skje i uken etter, og innstilling til leverandør blir da klar. Planen er å sette i gang arbeidet med kontraktsutforming i siste halvdel av september.

Neste møte i styringsgruppe for felles anskaffelse er 18/9-17.