Felles anskaffelse

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer og kom da med anbefalinger til krav kommunene bør stille til leverandører ved anskaffelse. Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg har kommunene på Agder også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på sykehjem.

Kommunene i Agder har nå mulighet for å gå sammen om felles anskaffelse. Dette skaper en betydelig innkjøpsmakt enn om hver kommune gjennomfører individuelle anskaffelser. Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) har startet forberedelsene til innkjøp og etablering av nye avtaler for anskaffelse av responssenterløsning, digitale trygghetsalarmer og tilleggsteknologi. Innkjøpet er et delprosjekt, og vil bli gjennomført som en «Konkurransepreget dialog», og det er planlagt at nye avtaler kan inngås mars 2017.