Om Agder-prosjektet

Etablering av kommunal responssentertjeneste er et resultat av Kristiansand kommunes «prosjekt responssentertjeneste og felles anskaffelse av varslings – og trygghetsteknologi». Prosjektets arbeidspakker ble ferdigstilt i 2017.

Agderkommunenes felles satsning med prosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder» følger opp felles anskaffelse og samarbeider tett med kommunalt responssenter for å utvikle responssentertjenester for Agderkommunene.

Agder-prosjektene koordineres av en egen koordineringsgruppe som har en felles nettside, der også prosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder» er presentert:

www.ehelseagder.no