Ny informasjonsbrosjyre om Kommunal responssentertjeneste

Kommunal responssentertjeneste har laget en informasjonsbrosjyre om tjenesten, som kan tilbyd kommunene i Agder gjennom et interkommunalt samarbeid.

Les den her (PDF):

Brosjyre Kommunal responssentertjeneste_280417