Kommunene i Agder deltar i det Nasjonale programmet for velferdsteknologi

Foto: Ingrid Mydland

Foto: Ingrid Mydland

Helsedirektoratets Nasjonale program for velferdsteknologi går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi; fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I den anledning har alle 30 kommunene i Agder søkt «Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger» og har blitt invitert med i programmet. https://ehelse.no/nyheter/mer-velferdsteknologi-i-kommunene

Deltakelse i det nasjonale programmet gir kommunene i Agder viktig drahjelp og tilgang til sentral kompetanse. Dette skal bidra til at kommunene i Agder lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del av kommunal helse- og omsorgstjeneste innen 2020.

6. og 7. juni deltok sentrale ressurspersoner fra Agder på første oppstartsamling i programmet.

Link til saken «Kommunene viser vei innen trygghetsteknologi» på Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder sin side : https://www.fylkesmannen.no/nn/Aust–og-Vest-Agder/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Omsorgstenester/Kommunene-i-Agder-viser-vei-innen-trygghetsteknologi/