Informasjon om responssenteret

Kommunal responssentertjeneste åpnet 13. mars 2017. Responssenteret kan ta i mot alarmer og varsler fra trygghetsalarmer, røykalarmer, dør- fall- og bevegelsessensorer, i tillegg til teknologier for GPS-sporing, medisineringsstøtte og videotilsyn. Noen av tjenestene er i drift og andre under utvikling.

Responssenteret drives av Kristiansand kommune, og yter tjenester til kommuner i Agder gjennom interkommunalt samarbeid. I tillegg bistår responssenteret kommuner på vegne av Telenor.

Film om responssenteret

 

Brosjyre om responssenteret

Lenke til PDF

Brosjyre - Klikk for å åpne