Gode erfaringsmøter med andre kommuner

I 2017 har Prosjekt responssenter og felles anskaffelse vært vertskap for 3 erfaringssamlinger med andre kommuner. Dette er nyttig relasjonsbygging og spennende utveksling av erfaringer, kommunene vi har hatt på besøk har mange sammenfallende utfordringer som kommunene i Agder. Noen kommuner har kommet for å se og høre om responssenteretableringen hos oss, og noen har kommet langt i digitalisering av tjenester og i anskaffelser.

Vi har i år hatt besøk av:

  • 27. januar – Sandnes og Hå kommuner
  • 16. mars – Øvre og nedre eiker, Kongsberg og lier kommuner
  • 19. mai – Fredrikstad kommune