Kartlegging av rutiner og varslingspunkter

Varslingspunkter for responssenteret
Dette skjemaet benyttes for å registrere og informere om varslingsnummer, adresser og beredskapsrutiner som din kommune benytter ved utfall av trygghetsteknologi.
*
*
*
*
*
*