Arbeidsmøte med ansatte, sluttbrukere og brukerorganisasjoner på Agder 16.mai

16. mai ble det arrangert et halvdags arbeidsmøte hvor ansatte, sluttbrukere og brukerorganisasjoner deltok.  De inviterte var brukerrepresentanter og representanter utnevnt av kommunene til å være ressurspersoner i anskaffelsesprosessen.  Det var omkring 40 personer som deltok på møtet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vest-Agder, Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand, samt representanter fra 17 ulike agderkommuner var representert. 

Hensikten med møtet var å gi informasjon, følge opp innspillene som kom i arbeidsmøtet 17.januar, samt å få eventuelle ytterligere innspill til beskrivelse av behov og kravspesifikasjon for den videre anskaffelsesprosessen. Innspillene benyttes aktivt inn i anskaffelsesprosessen og i møtene med de ulike leverandørene. Arbeidsmøtet ble gjennomført før endelig forutsetningsdokument ble utformet, mellom andre og tredje runde dialogmøter med leverandørene.  

Status i prosjektet og anskaffelsen ble presentert innledningsvis. Det ble deretter jobbet gruppevis med utgangspunkt i innspillene som ble gitt 17. januar. 

Se vedlagte presentasjoner: