Agderkommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

De velferdsteknologiske løsningene skal leveres av Telenor Norge og Telenor Objects, og er den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi i Norge, med alle kommunene i en region med. 21 kommuner er med fra starten, mens 9 har mulighet for å knytte seg til tjenestene på et senere tidspunkt.

6500 brukere vil få digital trygghetsalarm fra Telenor Objects, i tillegg til tjenester som blant annet E-lås, pasientvarsling på institusjon, pårørendeappen Tryggi og digitalt tilsyn.

Lenke til nyhetssaken på Kristiansand kommunes hjemmeside: https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/sorlandet-satser-pa-velferdsteknologi/

Lenke til Telenor sin pressemelding: http://www.mynewsdesk.com/no/telenor/pressreleases/soerlandet-satser-paa-velferdsteknologi-2218619

 

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland